• Kaya tuzu kullanımı hakkında tüketiciyi bilinçlendirmek.
  • Gıda ve sanayi tuzları hakkında tüketiciyi bilinçlendirmek.
  • Nezih bir rekabet ortamında faaliyetlerimizi sürdürmek.
  • Ulusal ve uluslararası pazarda etkinliğini ve verimliliğini arttırmak.
  • Mevcut ürün yelpazemizi genişleterek daha kapsamlı hizmet vermek.
  • Tablet tuzları hakkında tüketiciyi bilinçlendirmek.
  • Kar tuzları hakkında tüketiciyi bilinçlendirmek
  • Mevcut ürün yelpazemizi genişleterek daha kapsamlı hizmet vermek.
  • Ham Kaya tuzu hakkında tüketiciyi bilinçlendirmek.
  • Ürünlerimizi ihraç ederek ülkemize döviz kazandırmak.
  • Havuz tuzları hakkında tüketiciyi bilinçlendirmek.