• Topluma kaliteli ve sağlıklı ürün sunmak.
  • Tüm faaliyetlerimizde çevreye duyarlı olmak.
  • İş sağlığı ve güvenliğine önem vererek çalışmak.
  • Tuz sektöründe iş imkanı sağlamak.
  • Çalışanlarımızı kendilerini daha fazla geliştire bilmesi için imkan sağlamak.
  • Devlete karşı yükümlülüklerimizi mevcut mevzuatlara uygun bir şekilde eksiksiz olarak yerine getirmek.